Logo pre Iniciatívu Dýchajme pre Martin navrhla Sabina Krbaťová © 2020